Procedura de obținere a Raportului de Credit

Obținerea Raportului de Credit de către subiectul istoriei de credit persoană fizică:

Raportul de Credit al subiectului istoriei de credit persoană fizică poate fi solicitat prin depunerea demersului la sediul Biroului de Credit, personal sau prin reprezentant.

În cazul în care demersul se depune persoanal - subiectul istoriei de credit se prezintă cu buletinul de identitate în original.

În cazul în care demersul se depune prin reprezentant, - persoana împuternicită urmează să se prezinte cu buletinul de identitate precum și procura întocmită în conformitate cu legislaţia în vigoare și autetificată notarial.

Raportul de Credit poate fi obținut în format electronic urmînd acest link.

 

Obținerea Raportului de Credit de către subiectul istoriei de credit persoană juridică:

Raportul de Credit al subiectului istoriei de credit persoană juridică poate fi solicitat prin depunerea demersului la sediul Biroului de Credit de către persoana, care are dreptul să o reprezinte în raport cu terții.

La depunerea demersului persoana se prezintă cu buletinul de identitate, în original și urmează să prezinte:

  1. Certificatul înregistrării de stat a persoanei juridice (în cazul existenţei), în original sau copie certificată conform legislației în vigoare;
  2. Extrasului din registrul de stat ce identifică administratorul, în original sau copie certificată conform legislației în vigoare (cu data emiterii numai mult de 3 luni);
  3. Procura prin care se împuternicește persoana fizică să reprezinte interesele societății în relațiile cu  ”Biroul de Credit” S.R.L. (dacă demersul este depus de altă persoană decât administratorul);

 

Demersurile vor fi recepţionate între orele 0930 – 1300 și 1430-1700, de luni până vineri.