Produse și servicii pentru subiecți ai istoriei de credit

Raportul de Credit

Subiectul istoriei de credit este în drept să primească de la Biroul de Credit, o dată pe an fără plată şi ori de cîte ori doreşte - contra plată, fără indicarea cauzelor, raportul de credit referitor la istoria sa de credit, inclusiv informaţiile, colectate în conformitate cu Lege nr 122/2003, privind sursele formării istoriei de credit şi privind utilizatorii istoriei de credit, cărora le-au fost eliberate Rapoarte de Credit referitoare la istoria menţionată. Raportul de Credit conține informațiile ce constituie istorie de credit raportate de sursele de formare a istoriilor de credit. 

Solicitarea Raportului de Credit se face conform celor descrise aici.

 

Contestarea informațiilor din istoria de credit

În cazul în care Subiectul istoriei de credit nu este de acord cu informația conținută în Raportul său de Credit, el este în drept să conteste, total sau parţial, informaţiile conţinute în istoria sa de credit prin depunerea la Biroul de Credit, a unei cereri în acest sens.

Cererea se depune personal sau prin reprezentant împuternicit în conformitate cu legislația în vigoare, la sediu Biroului de Credit.

Modelul cererii de contestare o gasiti aici.

La cererea de contestare a informațiilor subiectul istoriei de credit urmează să anexeze:

    
Atenționare privind furtul sau pierderea actelor de identitate.

Biroul de Credit oferă posibilitatea inserării unei mențiuni în istoria Dumneavoastră de credit în cazul pierderii sau a furtului actului Dumneavostră de identitate.

Cererea privind inserarea mențiunii se depune personal, la sediul Biroului de Credit, în formă liberă. La depunerea cererii, subiectul istoriei de credit urmează să se identifice cu un alt act de identitate emis de autoritățile Republicii Moldova.