Registre publice

În temeiul art. 11 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 122/2008 privind birourile istoriilor de credit, precum și al prevederilor Legii nr. 142/2018 cu privire la schimbul de date și interoperabiltate, ”Biroul de Credit” S.R.L. a semnat un Acord de schimb de date prin intermediul platformei de interoperabilitate (MConnect) cu Agenția de Guvernare Electronică. Astfel, Biroul de Credit oferă clienților săi acces la informațiile prelucrate din următoarele registre:

IP „Agenția Servicii Publice”

IP Biroul Național de Statistică

Casa Națională de Asigurări Sociale

Serviciul Fiscal de Stat

Întreprinderea de Stat „Cadastru”