Informație generală

”Biroul de Credit” S.R.L., marcă înregistrată Biroul de Credit ™,  este prima companie din Republica Moldova creată în scopul formării, prelucrării, stocării şi prezentării informaţiei care caracterizează respectarea de către debitori a obligaţiilor asumate prin contractele de credit. Activitatea Biroului de Credit pe piaţa financiară sporește semnificativ gradul de protecţie a creditorilor şi debitorilor pe contul diminuării generale a riscurilor de credit, ridică eficienţa activităţii instituţiilor financiare şi a altor societăţi care acordă credite.

În conformitate cu legislaţia în vigoare, Biroul prezintă Rapoarte de credit, în baza demersurilor, utilizatorilor istoriilor de credit – Clienţi ai Biroului. Având în gestiune o bază de date, ce conţine informaţii la zi, Biroul de Credit oferă clienţilor săi un instrument eficient de estimare în orice moment, în timp real (online), a credibilităţii viitorilor debitori, persoane fizice sau juridice, şi să monitorizeze debitorii existenţi.

Totodată, experienţa de 7 ani de activitate operaţională a Biroului atestă faptul că Rapoartele de credit sunt un instrument foarte eficient în estimarea riscurilor de creditare, fapt care permite formarea și menţinerea unui portofoliu calitativ al creditelor acordate, şi chiar îmbunătăţirea acestuia. Drept rezultat, Biroul de Credit a devenit o verigă distinctă, în calitate de entitate de infrastructură, cărei i-a revenit un rol foarte important în dezvoltarea pieţei creditare din sectorul bancar al Republicii Moldova.

Fiind înființat la inițiativa sectorului bancar din Republica Moldova, Biroul de Credit îşi propune sa sprijine participanții la sistem prin furnizarea informațiilor reale, actualizate şi consistente referitoare la persoane fizice, juridice și antreprenori individuali care au contractat credite de la bănci sau organizații de creditare nebancare, au achiziționat un produs în sistem leasing sau au fost asigurate împotriva riscului de neplată de o societate de asigurări.
Principiile care stau la baza activităţii Biroului de Credit sunt:

  1. existenţa consimțămîntului subiectului istoriei de credit;
  2. egalitatea în drepturi a subiecţilor istoriilor de credit;
  3. utilizarea, conform destinaţiei, a istoriilor de credit şi a informaţiilor din istoriile de credit. Potrivit prezentei legi, folosirea de către utilizatorii istoriei de credit a informaţiilor din aceasta se permite doar cu scopul estimării riscurilor aferente acordării unui credit subiectului istoriei de credit şi/sau gestiunii unui cont existent de credit;
  4. confidenţialitatea informaţiilor din istoriile de credit, cu excepţiile prevăzute de prezenta lege;
  5. asigurarea protecţiei informaţiilor din istoriile de credit contra obţinerii, modificării şi/sau utilizării necorespunzătoare şi/sau neautorizate;
  6. inviolabilitatea vieţii private, apărarea drepturilor, intereselor legitime şi libertăţilor subiecţilor istoriilor de credit;
  7. reciprocitatea la furnizarea/primirea informației către/de la biroul istoriilor de credit, care presupune posibilitatea recepţionării informaţiei de la biroul istoriilor de credit doar cu condiţia furnizării informaţiilor сe constituie istorie de credit.

Biroul de Credit a fost înregistrată la Camera Înregistrării de Stat la data de 26 martie 2008 şi a fost constituită sub formă de Societate cu Răspundere Limitată (Certificat de înregistrare de stat). Licența pentru desfășurarea activității birourilor istoriilor de credit a fost eliberată Biroului de Credit prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.10/3 din 11.03.2010 (Licența)

Biroul de Credit este  operator de date cu caracter personal înregistrat de Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal în Registrul de evidență a operatorilor de date cu caracter personal sub numărul 000003 (www.registru.datepersonale.md). 

Biroul de Credit asigură prelucrarea datelor cu caracter personal prin sisteme mixte în strictă conformitate cu prevederile Legii Republicii Moldova nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal (Legea nr. 133) și a Politicii interne de securitate.