Produse și servicii pentru clienții Biroul de Credit ™

Produse de baza

Raportul de credit

Raportul de Credit este principalul produs al Biroului de Credit și conține totalitatea informațiilor ce constituie istorie de credit care se referă la o anumită persoană fizică sau juridică și care se păstrează la Biroul de Credit.

Raportul de Credit redă comportamentul subiecților istoriilor de credit în relațiile cu creditorii, privind respectarea obligațiilor financiare asumate prin contractele de credit. Aceste informații permit evaluarea nivelului de îndatorare a persoanei vizate în scopul diminuării riscurilor de creditare și ridicării eficienței activității instituției financiare bancare sau nebancare.

Este de menționat, că Biroul de Credit, în procesul de formare a istoriilor de credit, acumulează de la creditori atât informații cu caracter pozitiv, cât și date cu caracter negativ. În acest fel, creditorii au acces la o imagine detaliată a situației debitorilor față de angajamentele financiare existente și trecute.

 

Extrasele din Biroul de Credit

Extrasul din Biroul de Credit constituie o formă Raportului de Credit cu un volum mai mic de informații.

Biroul oferă 4 tipuri de Extrase din Biroul de Credit: Extras de tip A, Extras de tip B, Extras de tip C și Extras de tip D.

 

Raport SFS

Raportul SFS prezintă informații obținute din baza de date a Serviciului Fiscal de Stat.

Biroul de Credit oferă informații privind veniturile și datoriile la bugetul public național ale persoanelor fizice, precum și informații privind existența sau lipsa datoriilor la bugetul public ale persoanelor juridice.

 

Servicii cu valoare adăugată

SNUIC online

SNUIC online - serviciul de notificare a utilizatorilor istoriilor de credit, care presupune transmiterea zilnică a notificărilor Clienților Biroului de Credit cu privire la apariția, la alți creditori, a modificărilor în istoria de credit a debitorilor proprii.

Tipurile de evenimente de business care vor fi notificate:

 

SNUIC offline

SNUIC offline - serviciul de prezentare clienților Biroului de Credit a rapoartelor lunare privind notificările aferente modificărilor survenite la alți creditori, în istoriilor de credit a debitorilor proprii. Rapoartele se prezintă la începutul următoarei luni celei de referință.

Tipurile de evenimente de business care vor fi notificate:

 

Raport zilnic privind solicitările de Rapoarte de Credit

Raport zilnic privind solicitările de Rapoarte de Credit efectuate de către Client constă în prezentarea zilnică a raportului privind subiecții istoriilor de credit ale căror Rapoarte de Credit au fost prezentate Clientului. Raportul se prezintă la începutul următoarei zile celei de referință.

 

SIRA

SIRA - serviciul de prezentare a Rapoartelor analitice către Clienții Biroului de Credit, care permit estimarea dinamicii pieţei creditare fie sub aspect general, fie pentru efectuarea analizei parametrilor activităţii creditare a unei instituții financiare concrete în comparaţie cu concurenţii şi piaţa creditară în ansamblu.

Sunt propuse 3 tipuri de Raporarte analitice:

 

Politica de prețuri

Politica de prețuri aplicată pentru produsele sus enumerate o puteți accesa aici.