Update (03.09.2015). Din motive obiective de ordin organizational si tehnic, care implica modificarea Caietului de sarcini, concursul cererilor de oferte se anuleaza.

     Update (11.08.2015). Termenul de prezentare a ofertelor a fost extins pina la 4 septembrie 2015, ora 12:00.

     Î.M. „Biroul de Credit” S.R.L. anunţă solicitare de oferta pentru elaborarea soluţiei soft  „Sistem Informaţional „Ghişeu-Unic””.
Soluţia soft va fi elaborată în baza tehnologiilor Web şi va permite utilizarea semnăturilor digitale cu valoare juridică acceptate în RM.  
     La concurs pot participa companii specializate în prestarea serviciilor informatice rezidente în Republica Moldova (sau care dispun de sucursale permanente pe teritoriul Republicii Moldova) cu o experienţă în domeniu de minim 5 ani.
Caietul de sarcini destinat elaborării Sistemului Informaţional „Ghişeu-Unic” pot fi primiţi la recepţia Î.M. „Biroul de Credit” S.R.L. situat pe adresa mun. Chişinău, str. Alexandru cel Bun, nr. 49, et. 2.
     Ofertele comerciale vor fi realizate în conformitate cu „Cerinţe de perfectare a ofertelor pentru servicii de elaborare a Sistemului Informaţional „Ghişeu – Unic”” care va fi prezentat ofertanţilor odată cu Caietul de sarcini.
     În ofertele comerciale se va indica obligatoriu costul serviciilor de elaborare a soluţiei soft, valuta, menţiunea despre TVA şi vor avea un termen de valabilitate de 6 (şase) luni din data anunţării concursului.
Ofertele comerciale trebuie prezentate în plic sigilat la oficiul Biroului situat pe adresa mun. Chişinău, str. Alexandru cel Bun, nr. 49, et. 2, până la data de 21 august 2015, ora 12:00.

Update (11.08.2015). Termenul de prezentare a ofertelor a fost extins pina la 4 septembrie 2015, ora 12:00.

Update (03.09.2015). Din motive obiective de ordin organizational si tehnic, care implica modificarea Caietului de sarcini, concursul cererilor de oferte se anuleaza.

     Informaţii de contact: 
     tel.: (+373 022) 210-120.
            (+373 022) 211-787.
     email: office@creditbureau.md