Procesul de conectare

Pornind de la premisa că informaţiile care sunt transmise către şi de la Birou au un caracter foarte sensibil şi faptul că calitatea serviciilor prestate de Birou tinde să atingă un nivel cât mai ridicat, procesul de conectare la Sistemul Informaţional al Biroului (SIB) este unul complex şi trebuie să corespundă unor parametri înalţi prestabiliţi, astfel încât, la finalizarea acestui proces, Clientul să poată beneficia de serviciile Biroului în timp real şi să poată raporta la timp şi cât mai calitativ informaţiile către Birou.

În această ordine de idei, conectarea sistemelor informaţionale a Clientilor la SIB are 5 etape:

 1. Semnarea Acordului de confidenţialitate cadru între Birou şi potențialul Client şi înaintarea spre examinare a Contractului privind prestarea serviciilor informaţionale.
 2. Instruirea personalului Clientului (minim 2 persoane: 1 responsabil IT şi 1 responsabil Business sau Administrarea Riscurilor).
  Instruirea personalului se va face în limbile română sau rusă.
  NOTĂ: Clientul trebuie să asigure fiecare persoană desemnată cu semnătură digitală. Utilizarea semnăturii digitale este obligatorie şi se achiziţionează (împreună cu dispozitivul, dacă este cazul) de la Î.S. „Centrul de Telecomunicaţii Speciale” (CTS).
  Instruirea va conţine următoarele cursuri interdependete:
  • Standardul Metro2, care reglementează modul cum se raportează informaţiile către Birou;
  • Interfaţa de interacţiune CHRI (Credit History Reporting Interface) prin care angajatul interacţionează cu SIB;
  • Semnătură digitală - aspectele legislative şi modul de utilizare a semnăturii digitale.
 3. Interconectarea reţelelorBiroului cu reţeaua Clientului şi testarea conexiunilor.
  Toate conexiunile SIB cu Sistemele Informaţionale a clienţilor Biroului se fac prin canale securizate de transfer date de tip Layer2 (canale) asigurate de Biroul şi providerul selectat de către Birou. La alegerea Clientului, capacitatea canalului pus la dispoziţie poate fi de 2Mbps sau 10 Mbps. Totodată Clientul îşi poate asigura un canal de backup cu capacitatea de 2 Mbps sau 10 Mbps oferit de către un alt provider aprobat de către Birou. După efectuarea interconectării reţelei Biroului cu cea a Clientului la nivel fizic, se face testarea canalului/canalelor de transfer date conform parametrilor tehnici stabiliţi de către Birou
  Procesul de interconectare se va finaliza cu deschiderea interfeţei SIB pe calculatorul Clientului şi prezentarea către Client a facturii spre plată pentru taxa de conectare.
  NOTĂ: Canalele securizate de transfer date se vor utiliza doar pentru interacţiunea cu SIB!
 4. Pregătirea Sistemului informaţional(SI) al Clientului pentru conectarea cu SIB.
  Această etapă presupune:
  • analiză SI al Clientului la nivel de parametri tehnici prin asigurarea funcţionării cross-platform a aplicaţiei şi a lucrului cu următoarele sisteme de gestiune a bazelor de date: MS SQL 2005, Oracle v.9, MySQL v4.1 şi versiuni mai noi a acestora, cît şi realizarea, în baza standardului XML, instrumentelor necesare pentru transferul informaţiei din SI al Clientului spre interfaţa de interacţiune CHRI;
  • analiza conformităţii a modului de clasificare a produselor creditare şi de stocare a informaţiilor în baza de date din SI al Clientului cu standardul Metro2;
  • completarea bazei de date a Clientului, dacă este necesar, cu informaţiile lipsă şi pregătirea informaţiilor pentru a fi transmise către Birou;
  • transmiterea către Client a unui CD cu pachetul de instalare a aplicaţiei interfaţa de interacţiune CHRI (aplicaţia M2IM) şi documentaţia tehnică aferentă (manuale şi ghiduri de instalare);
  • instalarea şi configurarea aplicaţiei interfaţa de interacţiune CHRI (aplicaţia M2IM) pentru un număr suficient de staţii de lucru, cât şi achiziţionarea de semnături digitale pentru angajaţii Clientului care vor interacţiona cu SIB.
  NOTĂ: Pentru optimizarea procesului de conectare a Clientului la SI al Biroului, activităţile de la etapele 2-4 pot fi combinate.
 5. Testarea interacţiunii dintre SI al Clientului şi SIB.
  Testarea interacţiunii dintre SI al Clientului şi SIB are loc în baza unui Plan înaintat de către Birou ce presupune testarea tuturor modurilor de transmiterea a informaţiei către Birou cu diferite cazuri de business, testarea interfeţei de interacţiune CHRI şi testarea funcţionalităţilor de solicitare a Rapoartelor de credit de către angajaţii Clientului. Toate aceste teste includ şi testarea interacţiunii cu Centrul de Telecomunicaţii Speciale şi modului de aplicare a semnăturii digitale.
  După finalizarea cu succes a testelor, se efectuează prima descărcare de date pe Mediul de producţie al SIB în care rata erorilor să fie mai mică de 10%, se semnează un Act de primire-predare al testărilor, iar procesul de testare se consideră finalizat.