Î.M. „Biroul de Credit” S.R.L. anunţă organizarea unui Concurs pentru selectarea companiei care va furniza servicii de colocare a echipamentelor(servere) Biroului.
Detalii tehnice: 

 1. 1 server rack storage;
  Consum de energie electric: 1,5 kWh;

 Cerinţe faţă de camera cu servere (conform Regulamentului privind licenţierea activităţii biroului istoriilor de credit aprobat prin Hotărârea nr. 7/4 din 20.02.2009):

 1. să corespundă condiţiilor de maximă securitate, pentru asigurarea securităţii fizice şi protecţiei tehnice a informaţiei;
 2. să fie dotate cu instalaţii de semnalizare şi de stingere a incendiilor, cu sisteme de protecţie antifum, conform Reglementării tehnice “Reguli Generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova” RT DSE 1.01-2005, aprobate prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1159 din 24 octombrie 2007;
 3. să corespundă cerinţelor în vigoare privind proiectarea şi exploatarea reţelei electrice, normelor de instalare şi exploatare tehnică a dispozitivelor electrice;
 4. să asigure funcţionarea mijloacelor tehnice principale pentru o perioadă de cel puţin 30 minute din momentul stopării furnizării energiei electrice de la sursa de bază;
 5. să fie echipate cu mijloace de ventilare şi condiţionare a aerului care posedă certificat de conformitate, eliberat conform prevederilor legislaţiei în vigoare, să fie echipate cu sisteme de monitorizare şi semnalizare automatizată a parametrilor de microclimă (ex. temperatură, umiditate);
 6. să fie dotate în mod obligatoriu cu sisteme de control al accesului şi monitorizare video, care trebuie să permită supravegherea accesului persoanelor în aceste încăperi;
 7. să fie dotate în mod obligatoriu cu sisteme de pază pe mai multe linii şi semnalizare de alarmă, în conformitate cu Normele metodologice şi tehnice de proiectare şi montare a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei, aprobate prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.667 din 8 iulie 2005. În cazul amplasării încăperilor speciale la parter şi la ultimul etaj, precum şi în cazul existenţei balcoanelor, scărilor antiincendiare, la ferestrele încăperilor respective trebuie să fie instalate gratii din interior şi dispozitive conectate la sistemul de alarmă;
 8. să fie protejate contra scurgerii informaţiei din cauza emisiilor electromagnetice prin ecranarea încăperilor sau instalarea sistemelor de bruiaj electromagnetic;
 9. să fie asigurată protecţia contra scurgerii informaţiei prin intermediul reţelei electrice (instalarea filtrelor de protecţie);
 10. să dispună de pereţi capitali şi planşeuri trainice ale podelii, pereţilor interiori şi tavanului.
   

Recepţionarea ofertelor
Ofertele vor fi primite de la reprezentanţii companiilor participante la concurs:
Data: începând cu data de „01” august până pe data de „07” august 2014
Ora: 16:00
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Alexandru cel Bun, 49, Î.M. „Biroul de Credit”S.R.L. et. 2, Recepțiе.
Informaţii de contact. Tel.: (+373 022) 211-787.