Î.M. „Biroul de Credit” S.R.L. anunţă organizarea unui Concurs pentru selectarea companiei care va realiza conexiunile securizate de date Point-to-Point de la sediile Clienţilor la sediul Biroului.
 
Cerinţe faţă de participanţii la licitaţie:
1) Să posede reţea de transmisiuni date proprie de tip EoSDh sau/şi MPLS;
2) Să posede instrumente de monitoring On-line al performanţei circuitelor;
3) Să aibă baza materială necesară asigurării mentenanţei echipamentelor electronice şi circuitelor 24/24 de ore, 7 zile pe săptămînă.
 
Înregistrarea la Concurs, primirea documentaţiei tehnice ce ţine de concurs şi depunerea ofertei se va face la sediul Î.M. „Biroul de Credit” S.R.L. pe adresa: str. Alexandru cel Bun 49, mun. Chişinău, Republica Moldova.
 
Termenul limită de înscriere la Concurs - pînă la data de 08 februarie 2012, ora 15:00.
 
Informaţii suplimentare pot fi obţinute la tel. 211-787.