Î.M. „Biroul de Credit” S.R.L. anunţă organizarea unui Concurs pentru selectarea companiei care va realiza mentenanţa echipamentelor informaţionale a Biroului.

Cerinţe faţă de participanţii la licitaţie:
1) Să fie partener oficial HP;
2) Să aibă minim 2 angajaţi care să fie certificaţi în domeniul asistenţei tehnice a produselor HP;
3) Să aibă baza materială necesară asigurării mentenanţei echipamentelor electronice 24/24 de ore, 7 zile pe săptămînă.

Înregistrarea la Concurs, primirea documentaţiei tehnice ce ţine de concurs şi depunerea ofertei se va face la sediul Î.M. „Biroul de Credit” S.R.L. pe adresa: str. Alexandru cel Bun 49, mun. Chişinău, Republica Moldova.

Termenul limită de înscriere la Concurs - pînă la data de 08 februarie 2012, ora 15:00

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la tel. 211-787.