Î.M. „Biroul de Credit” S.R.L. anunţă organizarea unui concurs pentru selectarea companiei care va realiza conexiunea surselor de formare a istoriilor de credit – instituţii nebancare la sistemul informaţional al Biroului Istoriilor de Credit prin interfaţa de interacţiune.
Cerinţe faţă de participanţii la licitaţie:
1)    Deţine cel puţin 3 ani de experienţă în prestarea de servicii software;
2)    Deţine capacitatea logistică necesară (sediu, resurse umane, echipament şi software) onorării în totalitate a angajamentelor asumate;
3)    Dispune de personal calificat în domeniul proiectării produselor software;
4)    Experienţă de lucrul cu autorităţile publice;
5)    Dispune de specialişti cu experienţă în lucrul cu standardul METRO2;
6)    Dispune de specialişti cu experienţă în integrarea cu sistemul informaţional SIVABON;
7)    Dispune de licenţă: „Prestarea serviciilor în domeniul protecţiei criptografice a informaţiei”;
8)    Dispune de licenţă: „Servicii de creare, implementare şi de asigurare a funcţionării sistemelor informaţionale automatizate de importanţă statală, inclusiv a produselor program”;
9)    Are experienţă în realizarea sistemelor informaţionale de gestiune a documentelor electronice criptat cu utilizarea Semnăturii digitale în corespundere cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova pentru organele de stat şi/sau a organizaţiilor financiare;
10)    Este certificată conform standardului ISO 9000:2001 sau analogic – asigurarea managementului calităţii.

Înregistrarea la Concurs, primirea documentaţiei tehnice ce ţine de concurs şi depunerea ofertei se va face la sediul Î.M. „Biroul de Credit” S.R.L. pe adresa:
str. Alexandru cel Bun 49, mun. Chişinău, Republica Moldova.

Termenul limită de înscriere în Concurs - pînă la data de 01 februarie 2012, ora 15:00.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la tel. 211-787.