Î.M.„Biroul de Credit” S.R.L., prima companie din Republica Moldova creată şi licenţiată în scopul stocării, prelucrării şi prezentării informaţiilor ce constituie istorie de credit, a fost înregistrată în calitate de operator de date cu caracter personal, iar Sistemul de evidenţă a istoriilor de credit, deţinut de acesta, a fost înregistrat în calitate de sistem de evidenţă a datelor cu caracter personal, prin decizia din 03.10.2012 a Directorului Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova.

Înregistrarea a fost efectuată în conformitate cu Legea privind protecţia datelor cu caracter personal precum şi Regulamentul Registrului de evidenţă a operatorilor de date cu caracter personal şi confirmă faptul că Î.M.„Biroul de Credit” S.R.L., respectă drepturile subiecţilor datelor cu caracter personal şi asigură securitatea informaţiei la prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu „Cerinţele faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal” aprobate de Guvern.

Î.M.„Biroul de Credit” S.R.L. a fost înregistrat la Camera Înregistrării de Stat la data de 26 martie 2008 şi-a început activitatea operaţională în data de 19 aprilie 2011, prelucrând informaţii de la 14 surse de formare a istoriilor de credit din Republica Moldova.