Î.M. „Biroul de Credit” S.R.L. iniţiază o cerere de ofertă pentru achiziţia unui sistem de condiţionare a aerului de backup pentru camera cu servere şi servicii de livrare şi montaj.
 
Cerinţe tehnice generale:
- Sistemul de backup este necesar pentru completarea Sistemului existent de model Riello 12000BTU;
- Sistem autostart în dependenţă de temperatura din încăpere;
- Autorestart;
- Funcţionalitate de memorare setărilor în cazul deconectării energiei electrice;
- Mod de funcţionare: 24/24/7 (non-stop);
 
Detalii despre încăpere şi mod de amplasare:
- Dimensiunile încăperii: 6m/4m/3m;
- Consum de energie a echipamentelor din încăpere: până la 6kWh.
- Mod de amplasare a modulului interior: pe perete;
- Mod de amplasare a modulului exterior: pe perete. 
 
Ofertele comerciale vor include termenii şi condiţiile de garanţie, costurile serviciilor de livrare şi de montaj la sediul Biroului, descrierea tehnică a echipamentului propus şi denumirile companiilor unde au fost instalate de către aplicat sistem de condiţionare a aerului pentru camera cu servere.
 
Ofertele comerciale trebuie prezentate la oficiul Biroului situat pe adresa mun. Chişinău, str. Alexandru cel Bun, nr. 49, până la data de 05 iulie 2013, ora 15:00.