La data de 27 septembrie 2010 au fost înregistrate, la Camera Înregistrării de Stat, modificările operate în componenţa asociaţilor ÎM "Biroul de credit" S.R.L. şi anume – B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A. a fost acceptată în calitate de asociat.