Organele de conducere

Consiliul Societății

    Președintele Consiliului
  1. Alexandru CUMATRENCO - Director Direcţie Trezorerie, B.C. „Victoriabank” S.A.

  2. Vicepreședintele Consiliului
  3. Ecaterina CARAMAN - Șef Departament Investiții Corporative, B.C. „Moldova Agroindbank” S.A.

  4. Membrii Consiliului
  5. Denis CHEPTINE - Şef Departament Risk Management, B.C. „Mobiasbancă – Groupe Societe Generale” S.A.
  6. Adrian DONCENCO - Șef adjunct Direcție administrare strategică a riscurilor, șef secție analiză și monitorizare a riscului de credit și concentrare, B.C. „Moldinconbank” S.A.
  7. Olesea POLOVNICOVA - Șef Direcție retail, B.C. „Fincombank” S.A.


Organul executiv
Silviu FOCA - Director general

Cenzorul Societății
”Moldauditing” S.R.L.